Албена Пиналска – в центъра на раздаването на къщите за гости

Сподели

Във връзка с актуалната тема за финансирането на къщи за гости по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ трябва да се добави, че къщи за гости са финансирани и по еквивалетните мерки 41-311 и 41-312 в Местните инициативни групи.

Най-важното по темата е не само причината за одобрение на всички проекти по мерките, а неосъществения достатъчен контрол след като са реализирани те.

След извършване на инвестицията всеки бенефициент кандидатства в ДФ“Земеделие“ за процентно възстановяване на изразходваните от него средства като подава заявка за плащане ( заявката за плащане е придружена с набор с документи по списък определен в съответната наредба ). След извършване на всички административни проверки и отсраняване на допуснати грешки служителите от дирекця Оторизация на плащанията по Програма за развитие на селските райони извършват оторизация на субсидията по всеки проект.

До тук добре – всички служители са си свършили работата по разписаните им процедури за работа.

Дирекцията, която отговаря за изплащането на субсидиите по проектите, както и по осъществяването на мониторинг е една и съща – Оторизация на плащанията по Програма за развитие на селските райони.

Директор на дирекцията през по-голямата част от програмен период ПРСР 2007-2013 до сега е Албена Пиналска, като през периода ПРСР 2007-2013 са финансирани всички къщи за гости.

Във всичката налична информация в интернет пространството липсва търсене на отговорност на посочената дама.

Директора на дирекця Оторизация на плащанията по Програма за развитие на селските райони е носи дори по-голяма вина, отколкото всички други управленски кадри.

В подкрепа на твърдението са фактите по начина на фукциониране на дирекцията.

Дирекция Оторизация на плащанията по Програма за развитие на селските райони разписва процедурите по осъществяване на мониторинг на всички проекти по ПРСР 2007-2013, както и по текущата ПРСР 2014-2020.

Т.е. процедурите се разписват и предлагат от Дирекция Оторизация на плащанията по Програма за развитие на селските райони.

Под ръководството й се осъществява целият контрол по всички мерки от програмата.

Нека да не забравяме и споменатите по-горе Местни инициативни групи – Албена Пиналска е в изключително тясно взаимоотношение с целият техен процес.

Тя е участвала в създаването/разписването на мерките, които се прилагат в Местните инициативни групи, като е осъществявала пряг контакт със всички групи.

През последните години на ПРСР 2007-2013 вече става директор на Оторизация на плащанията и вече осъществява пряг контрол върху изпълнението на мерките в Местните инициативни групи.

Дори се говори, че прекият контакт, който е имала при одобрението на мерките с Местни инициативни групи и последващото заемане на пост директор на дирекция й е позволило да се възползва максимално от възможността на упражнява натиск върху част от Местни инициативни групи, който довежда до нейното облагодетелстване.

В повечето случаи Местни инициативни групи са били изправени пред дилемата да се отчетат пред нея и всичко да „минава“ добре или да срещат административни спънки, които да доведат до закриването на групата.

В управлението на толкова големи програми участват и „малки“ шефове, които търсейки собствената изгода от позицията си опропастяват цели мерки и структори.


Сподели

Related posts

Leave a Comment