Време е да се върнем в нормалността. Време е да си върнем нормалността

Сподели

Когато един-единствен човек в държавата се е превърнал във всьо и вся, когато се бърка навсякъде и във всичко, когато взема несъмнено мъдри и безспорно обмислени решения в културата и спорта, строителството и туризма, науката и добива на урожая, стоманодобива и производството на полупроводници, геополитиката и галактополитиката, то всяко негово скандално изказване или не-съвсем-възпитано поведение моментално вкарва в конфликт не само него, но и държавата.
Ако висш политик в нормална страна направи нещо глупаво или обидно, никой няма да прехвърли фала или изпускането му върху цялата страна, ще ги запише на негова сметка и той ще си понесе политическите последствия.
По това се отличават нормалните държави от не-достатъчно-нормалните и полунормалните; и – не дай Боже това да се случи някога – от достатъчно-не-нормалните и ненормалните държави…
Виждате ли как всички ние допуснахме всички ние да сме заложници на едно излязло извън контрол Его. Това Его скоро може да стане най-големият риск за държавата, обществото и гражданите.

Време е да се върнем в нормалността.
Време е да си върнем нормалността.

Николай Слатински

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski

Сподели

Related posts

Leave a Comment