Нашето общество толерира корупцията, некомпетентността, безотговорността и арогантността

Сподели

Нашето общество е несправедливо общество. То е все по-жестоко към бедните, болните, слабите и нещастните.
Нашето общество толерира корупцията, некомпетентността, безотговорността и арогантността.
А те – заедно и поотделно – травмират, нараняват, осакатяват и дори убиват.
Най-лесно е един висш политик да се гневи. Гневът е реакция на първосигналната система.
Трябва да се търси отговор не на въпроса Какво се случва? а на въпроса Защо се случва?
Ако гневът ще уволнява, то нека при непочистени корита на реките, довели до наводнения и жертви, бъде уволнен поне ресорният министър.
Нека при зле и корупционно положен асфалт, довел до национален траур бъде уволнен поне ресорният министър.
Нека при провал в борбата с организираната престъпност, довел до огромни финансови загуби, бъде уволнен поне ресорният министър.
Нека при тежки поражения на националната сигурност, довели до разпад на най-важната функция на държавността – да произвежда сигурност за държавата, обществото и гражданите, бъде уволнен поне ресорният министър…
А най-важното е, обаче, друго – да спрем тенденцията за сриване на държавата и държавността, да възвърнем на обществото си порядъчността, солидарността, човечността и нормалността.
Докато не е станало безпощадно ясно, че е безнадеждно късно.

Николай Слатински


Сподели

Related posts

Leave a Comment