ОИК Варна ще решава да прекрати ли правомощията на Генадий Атанасов като общински съветник

Сподели

До ОИК Варна е подаден сигнал за несъвместимост на съветника Генадий Атанасов и нарушаване на закона за местното самоуправление, който поставя ограничения за това кой не може да бъде общински съветник.  

След подадения сигнал ОИК ще решава да прекрати ли правомощията на Генади Атанасов като общински съветник.

Общинския съветник Генадий Христов Атанасов съгласно Търговския регистър към датата за избирането му е бил член на Съвета на директорите на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА с ЕИК 103156991, чиито едноличен собственик на капитала е Община Варна. Направената официална справка в Търговския регистър показва, че към 16.01.2020г. Атанасов все още е в Съвета на директорите на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, а от друга страна като общински съветник във Варна е и част от принципала (собственика) на ДКС, който е Общински съвет Варна.

Това според всички правила заложени в законите ЗМСМА и ЗПКОНПИ е несъвместимо.

Съгласно ЗМСМА „Общинският съветник не може: да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие“.

Припомняме, че в състава на новия варненски общински съвет на последните местни избори влязоха много нови лица. Сред тях е и адв. Балачев, които води правно телевизионно предаване, в което неведнъж са обяснени принципните положения в Закона, при събеседване с уважавани юристи, поканени в предаването му.

Задавания основен въпрос е каква е причината, въпреки широко тиражираните и оповестени правила за заемане на длъжността общински съветник и разясняване на института на несъвместимостта, все още общинския съветник Генадий Атанасов да е в борда на директорите на ДКС. Дали причината може да бъдат завидните възнаграждения на директорите на борда, контактите и престижа, който дава заемания пост или просто някои хора са над  нещата и по познатия стар начин в България на търсене на оправдания с проформа изпълнени процедури, от които видите ли всичко макар и да е спазено по закон, има нарушение на закона, за което множество лица на отговорни позиции после казват аз така и така съм направил, но нещо се е забавило и аз съм нарушил закона, без да искам, даже е виновен Закона за моето нарушение и накрая от всички проформа изпълнения се оказва, че нарушението на закона НЕ Е нарушение на закона и всичко е размито във времето, членовете и алинеите. Тук някои могат да го нарекат това измъкване „за свои хора“ – празнота в закона, но навън могат да го нарекат с истинските му имена – Нарушение, Несъвместимост, Затваряне на очи, Търговия с влияние, Корупция.

Затова сигнала е бил подаден освен до ОИК Варна и до няколко други институции в България оправомощени да разследват конфликтите на интереси на лица заемащи длъжността общински съветник и до една европейска институция, която да осъществи на надзор на решенията на местните решаващи.

Част от това което трябва да се изясни е дали е налице конфликт на интереси в отношенията на общинския съветник Генадий Атанасов и народния представител на АТАКА Николай Александров. Не е чудно, тъй като освен общински съветник и член на борда на директорите на ДКС, според търговски регистър, към 16.01.2020г. Генадий Атанасов е регистриран в регистрите на Народно събрание на РБ , като сътрудник на народния представител на АТАКА Николай Александров. Сферата в която Генадий Атанасов със средно образование консултира депутата от АТАКА Александров е „местно самоуправление“. Самия пък Генадий Атанасов – сътрудник на депутат от АТАКА, пък стана общински съветник от Местна коалиция „Свобода“, въпреки, че АТАКА се яви на местните избори във Варна и се сгромоляса без място в общинския съвет. Въпреки това и извън сигнала във варненска област служители на общинските администрации коментират, че от охранителните камери могат да се видят как депутата от АТАКА Николай Александров и общинския съветник от Местна коалиция Генадий Атанасов заедно се редят пред кабинетите на общинските кметове за среща с тях. Какво искат „двамата в съвкупност да консултират, получат или дадат, например“ е друга тема. Акцента на наблюдаващите е странната симбиоза.

Да се върнем към сигнала за несъвместимост на общинския съветник в ОбС Варна с длъжността, която заема според Търговския регистър в ДКС Варна с едноличен собственик на капитала Община Варна – член на Съвета на директорите.

На 28.10.2019г. с РЕШЕНИЕ № 299/28.10.2019г. на ОИК Варна е обявила за избран за общински съветници в Общински съвет Варна лицето Генадий Христов Атанасов.

Лицето Генадий Христов Атанасов съгласно ТР към датата за избирането му е било член на Съвета на директорите на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА собственост на Община Варна.

Даже и Генадий Христов Атанасов да е спазил изискването на чл.34, ал.6 от ЗМСМА

„(6) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“

и до 28.11.2019г. да е подал молба за освобождаването му от заеманата длъжност в ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, същия е изпаднал в несъвместимост със заеманата от него позиция общински съветник в Общински съвет Варна, който контролира ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, включително взема решенията на едноличния собственик на капитала за приемане и публикуване на одитирани финансови доклади за дейността.

Към 15.01.2020г. съгл. официални данни от Търговския Регистър на РБ Генадий Христов Атанасов е все още в състава и член на Съвета на директорите на ДКС. А там, ако има промени се правят в рамките на деня или поне в рамките на деня се отбелязва входираното искане за промяна. Към 15.01.2020г.  едномесечният срок за отстраняване на несъвместимостта е изтекъл, но несъвместимостта е налице, съгл. официални данни от Търговския регистър.

Затова съгл. Закона е подаден сигнал да бъдат прекратени предсрочно правомощията като общински съветник на Генадий Христов Атанасов.

Оправдания от типа „ама те не са ме освободили“ биха били дъра – бъра за Закона, който Закон ако някой реши да го спазва, категорично казва, че двете длъжности са несъвместими и правомощията на такъв общински съветник трябва да се прекратят. Защо иначе депутатите ще заседават, заседават и ще приемат на закони, ако се правят изключения? Сега обаче е времето един депутат да бяга да се консултира с високоплатените юристи на народното събрание или кръга си от доверени лица и сътрудници как може да се отбие номера.

И още една прелюбопитна информация, която дава Търговския регистър, чe на 16.01.2020г. в Търговския регистър са постъпили Доклад и Експертиза от вещи лица за ДКС, но не и данни за промяна на състава на  борда на директорите. Дали вещите лица дават експертиза за извършените СМР ще стане ясно когато принципала (собственика) на ДКС – общинския съвет, ведно с Генадий Атанасов или не, гласува. Темата остава с обещаващо продължение….

(снимка от Фейсбук профила на Генадий Атанасов от 16.01.2020г.)


Сподели

Related posts

Leave a Comment