Право на отговор: Александър Чалъков: Не въртя далавери с дезинфектанти

Сподели

Като  сериозна информационна агенция samoistinata.bg винаги предоставя възможност и право на отговор на всички страни, които по един или друг начин са се почувствали засегнати от някои от публикациите в сайта.

Samoistinata.bg изрично подчертава, че не заема позиция и страна в авторски материали и коментари, но зачита изконното право на всеки да изкаже публично своята позиция.

 ПРАВО НА ОТГОВОР:

Уважаеми господа,
Благодаря Ви, че ми предоставяте възможността да изложа публично мнението си по отношение на разпространения в електронните медии материал, който съдържа невярна информация за мен и да направя опровержение на написаното.
През изминалата седмица във вашия сайт бе публикувана статия със заглавие „Служител на община Стара Загора върти далавери с дезинфектанти“, която ме злепостави публично, като представи абсолютно неверни данни за мен и дружеството, в което моята съпруга е съдружник. Публикация със същото заглавие и съдържание намерих по-късно и в други сайтове.
В публикувания материал се твърди, че „В момента общинският служител е основният преговарящ за продажбата и пласирането на продукция, с което влиза в сериозен конфликт на интереси и злоупотребява със служебното си положение“. Съгласно разпоредбите на Чл. 2. (1) от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси „Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.“ Заеманата от мен длъжност в Община Стара Загора е началник отдел “Градска мобилност”. Това звено основно се занимава с контрол върху градския транспорт и приемане на сигнали от граждани от горещ телефон 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Нямам отговорности и задължения, свързани с избора и респективно закупуването на дезинфектанти и почистващи препарати! Тези действия са в компетенцията на други отдели и звена в Общината и аз никога не съм участвал в комисии за избор на изпълнител, респективно за доставчик на дезинфектанти!
Отговор на въпроса, който вероятно всички си задават „Как тогава община Стара Загора е закупила продукти свързани по някакъв начин с мен“, аз не мога да дам. Колегата извършил събирането на оферти от различни фирми вече коментира в известна група за Стара Загора във Facebook, че Зарадом, „е фирмата, която зарежда общината и като цяло не ми е известно да имат връзка с колегата (има предвид мен). Бяха събрани оферти от различни фирми в преди месец като цените и условията за доставка на Зара дом бяха най-добри.“
Възползвайки се от предоставеното ми правото на отговор искам да уточня и още един факт: От 5 години съм служител на Община Стара Загора и именно поради връзката ми с МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ, никога не съм си позволявал да говоря с ръководството на Общината за съществуването й, камо ли да влияя на някого при избора на почистващи препарати и дезинфектанти за Общината.

С убеждението, че като медия, не бихте си позволили да сте източник и разпространител на фалшиви новини, очаквам да публикувате настоящото писмо и да преустановите разпространението на неверни твърдения.

С Уважение:
Александър Чалъков


Сподели

Related posts

Leave a Comment