BESO HOMES – модерна „пирамида с привкус на измама“

Сподели

Всички помним побоя през 2019-та г. в столичното заведение BESO в Манастирски ливади като от 90-те години. Единият съдружник хванал другия съдружник в лъжа с цифрите, втория съдружник задлъжнял на първия съдружник с много пари, но решил да не ги дава и т.н. последвалите събития ги помните. А пък и да не ги помните не е голяма загуба.

По важно е какво се случва през последните години в БЕСО ХОУМС и превръща ли се холдинга в следващата потъваща „пирамида…

От тогава до сега двамата съдружници не могат да си разделят бизнеса, но от това вече страдат хората, които са закупили апартаменти от „BESO HOMES”, защото не могат да вземат т.нар. акт 16 за жилищна сграда зад ресторанта – разбираме от добре осведомени наши източници. Този скандал вече рефлектира върху съдбите на хора, които вторият съдружник – Емануил Лазаров – Емо Негъра използва най – безцеремонно за да рекетира близкия му като брат до преди две години Красен Кръстев, а и косвено потърпевшите обикновенни хора.

Без вина виновните собственици на обекти във въпросната сграда са изпратили и сигнал до главния прокурор Иван Гешев.

Ние се добрахме до сигнала (вижте го под статията) с който собствениците се обръщат към Главния прокурор, като последен зов за помощ с едничката молба правдата да бъде възстановена и номерата и своеволията на един бабаит да бъдат спрени.

„Обръщаме се към Вас в качеството си на собственици на самостоятелни обекти в сградата Modern Living Apartments, намираща се в гр. София, район Витоша, ул. Ген. Стефан Тошев №66, чийто инвеститор е Си Би Глобал Инвестмънт ООД“.

Историята накратко. Строителните работи на обекта са приключили през март 2019-та година от строителната фирма Инно билд инженеринг ЕООД, представлявана от Райна Белева, с действителен собственик по данни от Търговския регистър – Десислава Петрова, която се намира във фактическо съжителство с Емануил Лазаров, по известен като Емо Негъра.

Надзор на строителната дейност върху обекта се осъществява от Арка Консулт ЕООД с Управител Явор Стоянчев, който съгласно разпоредбите за ЗУТ следва да съхранява всички строителни книжа за обекта Modern Living Apartments.

Поради забавяне на сроковете за издаване на Разрешение за ползване на сградата, през ноември 2019-та г. Красен Кръстев като управител на Дружеството – инвеститор Си Би Инвестмънт ООД организира Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Същия информира собствениците, че една от причините за забавянето на въвеждането на сградата в експлоатация са липсващите строителни книжа на обекта в оригинал, които Явор Стоянчев,  Управител на надзорната фирма, без знанието на инвеститора, е предал с Приемо – предавателен протокол от 05.07.2019-та г на лицето Петко Дяков, представител на строителната фирма, построила сградата Инно билд инженеринг ЕООД, а по-точно на тандема Емо Негъра и жена му Десислава Петрова.

Емануил Лазаров най-спокойно потвържадва на проведеното събрание, че стоителните документи на обекта Modern Living Аpartments са в него и че той отказва да ги върне на Управителя на дружеството – инвеститор Красен Кръстев, тъй като те имат неуредени бизнес отношения (а хората какво общо имат с техните отношения, но така действат измамниците !?!).

Въпреки опитите на Красен Кръстев като Управител на Си Би Глобал Инвестмънт ООД и на собсвениците на самостоятелни обекти да го убедят да върне строителните книжа, за да не се попречи на получаването на Разрешение за ползване на сградата Modern Living Apartments и на нейната законна експлоатация, той категорично отказал да го направи.

Действителен собственик на строителната фирма Инно Билд Инженеринг ЕООД по данни от Търговския регистър е Десислава Петрова, която е във фактическо съжителство с Емануил Лазаров и те заедно вземат управленските решения в дружеството. Управител на Инно Билд Инженеринг ЕООД по данни от ТР е Райна Белева. От наши източници разбрахме, че тя е тяхно подставено лице.

В обобщение, на проведеното Общо събрание през ноември 2019г. на което са присъствали всички заинтересовани страни – инвеститорът Си Би Глобал Инвестмънт ЕООД чрез Управителя си Красен Кръстев, строителната фирма Инно Билд Инженеринг с действителен собственик Десислава Петрова и Емануил Лазаров във фактическо съжителство с нея, Надзорната фирма Арка Консулт ЕООД чрез Управителя си Явор Стоянчев и собственицита на самостоятелни обекти в сградата, са се изяснили следните обстоятелства:

1.Строителните книжа в оригинал съгласно описа на Приемателно-предавателния протокол от 05.07.2019г. се съхраняват от Емануил Лазаров, който ги е взел от офиса на строителната фирма. Той е потвърдил пред всички и е отказал да ги върне.

2.През м. Юли 2019г. Управителят на Си Би Глобал Инвестмтнт ООД оттегля действащото пълномощно на Десислава Петрова да представлява инвеститора при продажба на самостоятелни обекти в сградата.

3.Поради неуредените си финансови въпроси с Красен Кръстев, касаещи съседен позземлен имот, собственост на инвеститора, както и други активи с висока стойност в дружества с общо участие, с които СОБСТВЕНИЦИТЕ ДЕКЛАРИРАТ ПРЕД ЕМАНУИЛ ЛАЗАРОВ, ЧЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО.

Въпреки това Емануил Лазаров и Десислава Петрова най-нагло и най-вече неправомерно задържат строителните книжа на сградата, умишлено саботирайки въвеждането й в експоатация.

4.Явор Стоянчев като управител на надзорната фирма Арка Консулт ЕООД не пожела да поеме отговорност за неправомерно задържаните строителни документи, които той следва по закон да съхранява. От наши източници разбрахме обаче, че същия работи и по други строителни проекти на Десислава Петрова и Емануил Лазаров и е много близък с тях. Отношенията им са обект на наше разследване, тъй като получихме информация, че и друг път е правил „параван“ в подобни ситуации предизвикани и нагласени от „МОЗЪКА НА СХЕМИТЕ“ – Емануил Лазаров, познат в сивия сектор като Емо Негъра, за което обаче се носи и наказателна отговорност.

Безпомощен от случващото се и вярващ в закона Красен Кръстев, от името на фирмата си, подава сигнал по случая с № ЗМ15408/19 за укрити строителни документи в Софийска Районна Прокуратура, но към настоящият момент, година по-късно, те все още не са възстановени, въпреки че е известно и доказано вече, в т.ч. и хода на проверката, че конкретното лице , което ги е задържало е Емануил Лазаров, който отказва да ги върне и демонстрира държание на „човек, който няма кой да го накаже“.

Към днешна дата, конфликтът между двете страни се задълбочава и Емануил Лазаров и Десислава Петрова предприемат все нови и нови престъпни действия срещу красен Кръстев, които рефлектират върху собствениците, като потърпевши лица.

Доказателство за това е умишлено образувано гр. Дело № 37674/2020г. по описа на 52-ри състав на СРС, от Гислер Пропърти Мениджмънт ЕООД срещу инвеститора Си Би Глобал Инвестмънт ООД.

Делото се основава на фалшив предварителен договор, хитро направен в стар период, когато за няколко дни собственик е бил Емануил Лазаров (всъщност той лично подписва фалшивия договор със сестра си, но договора естествено не е осчетоводен по простата причина, че е нагласен и изготвен след скарването между двамата) с който Гислер Пропърти Мениджмънт ЕООД, чрез едноличния си собственик Камелия Любчова Гислер (сестрата на Емануил Лазков Лазаров) под негово влияние, като подставено лице, предявява фалшива претенция върху собствеността на земята, върху която е изградена сградата Modern Living Apartments и с това свое действие възпрепятства Красен Кръстев да изпълни задълженията си по договорите със собствениците на самостоятелни обекти и да въведе сградата в експлоатация.

И по този случай Красен Кръстев е подал сигнал до Софийска Районна Прокуратура с вх.№ 43656/20 от 04.11.2020г., към който обаче вече са се присъединили собствениците с отделно заявление.

Всъщност основните причини за постановения отказ за назначаване на Държавна приемателна комисия са две:

  • неправомерно задържаните документи от Емануил Лазаров;
  • и предявения измислен пак от Емануил Лазаров Иск от сестра му оспорващ собствеността на земята с фалшив договор.

Емануил Лазаров и Десислава Петрова нагло и безцеремонно използват собствениците като заложници, за да решават своите неуредени бизнес отношения с Красен Кръстев.

Но кой кой е в цялата схема!

Близки на Емануил Манолов го описват като бързо мислещ, запазващ  самообладание в неочаквани неудобни ситуации, изпечен измамник без съвест, може да изготвя схеми за печелене на пари, но не може да ги узаконява, хаотичен, познава законите и умело ги прилага благодарение на дългогодишната си практика в тези среди, с много контакти на различни нива във властта, създавани основно в заведението си BESO, дарба с която за решаването на всеки проблем намира точния човек, човек с чуство на безнаказаност.

Още на двадесет години е задържан и осъден за измама с финансови средства.

Преди да бъде преместен в Софийския централен затвор е задържан във военен дисцип, тъй като е издирен, заловен и вкаран в казармата за да си я доизкара.

Емануил Лазков Лазаров – Емо Негъра

За случая в BESO даже се оказва, че той изобщо не е подавал сигнал до полицията, нито пък е имал желание да го прави. Вероятно, защото не е искал да става медийна звезда. Който има тайни се крие! Защо му е да се осветява след като е „заредил“ схемата за рекет срещу обявения предварително за поръчител на погрома негов съдружник в строителния бизнес Красен Кръстев, с когото са ортаци от над 14 години.

“Емануил Лазаров събираше дълго време в откритото преди 11 години заведение BESO голяма част от т.нар. роден хайлайф. Оттам тръгваха най-пикантните клюки”, разказват редовни посетители.

Много отдавна обаче барът е далеч от старата си слава.

Макар врял и кипял в строителния бизнес, запознати споделят, че преди няколко години той закъсал с мащабни проекти в закупените големи терени в “Борово” и “Манастирски ливади”.

Сметките без кръчмар се отразили и на отношенията с неговия съдружник Кръстев, след като бил разкрит от него за прикриване на  доста голяма сума пари.

Красен Кръстев установил, че съдружника му се опитал да го ощети с близо половин милион

Но кой е Красен Кръстев?

Макар и шампион по кикбокс, Красен Кръстев съвсем не е типичният прост и здрав спортяга, който първо посяга, а после мисли.

Роденият в Монтана предприемчив мъж е завършил математическата гимназия в родния си град, а след това и УНСС. За кратко е бил и в Първа частна банка, където прозрял, че трябва да завърти собствен бизнес.

Красен обаче имал много добър нюх към бизнеса и още преди да сложи край на кариерата си вече участвал в няколко фирми, твърдят негови познати. Сред тях са и общите му дружества със собственика на бар “Бесо” Емануил Лазаров, с когото имали няколко проекти в строителството.

„Красен смята бързо и мисли разумно, чистолюбив човек е и верен приятел“, казват за него приятелите му.

Макар и да се занимавал с бизнес, Кръстев не бил чужд и на любимия си спорт. Той продължавал да поддържа форма и преди четири години взел медал от световното първенство за ветерани.

До момента той не се е забърквал в скандали, а приятелите му твърдят, че по принцип е винаги точен и коректен като бизнес партньор.

Очквайте в следващите ни разследвания коя е Десилава Петрова и какво е направила след като е научила, че пълномощното и от Си Би Глобал Инвестмънт ООД е изтеглено? На колко още схеми на Емануил Лазаров е бил „параван“ надзорника Явор Стоянчев? Ще разберем, защо Емануил Лазаров всъщност няма фирми на негово име, и винаги ползва подставени лица? Структурата за недвижими имоти BESO HOMES – продавач на илюзии или схеми, преплетки и… семейства с разрушени съдби?

Рзаследването е извършено по сигнал и материали от потърпевши граждани


Сподели

Related posts

One Thought to “BESO HOMES – модерна „пирамида с привкус на измама“”

Leave a Comment