BESO NOMES – брокери с усет на машинации (част III)

Сподели

НАДЗОРНАТА ФИРМА, ДОКУМЕНТИТЕ И УКРИВАТЕЛЯ

Цялата сага започва с неправомерното предаване на едни надзорни документи.

Да припомним набързо:

Строителните работи на сградата ML Apartments са приключени през март 2019г. от строителната фирма Инно Билд Инженеринг ЕООД, с действитетелен собственик Десислава Петрова.

Десислава Петрова и Емануил Лазаров вземат управленските решения в строителното дружество, а управителят Райна Белева е тяхно подставено лице.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6202540554108636&output=html&h=280&adk=4228491555&adf=3305026316&pi=t.aa~a.574221631~i.8~rp.4&w=560&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1615370678&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2220512647&psa=1&ad_type=text_image&format=560×280&url=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2F%3Fp%3D93684&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=140&rw=560&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgPmhggYQ1OiVpK3z9bqCARJIADNKfoaKnVS3zNQUTWXDmO3SMuqDsRDCgZJ3xNHOhTaaFA4RynWXKLTHCCwzTsMRNLW3lrfGSUqA9lnLTuMzr8mzE66Q3nKC&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg4LjAuNDMyNC4xOTAiLFtdXQ..&dt=1615370678071&bpp=3&bdt=1435&idt=-M&shv=r20210304&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6f3016d7943e9212-22d8c465b9ba008c%3AT%3D1615322920%3ART%3D1615322920%3AS%3DALNI_Mahzb4IJYypKVJ3LrEiLzkVbzS_Vw&prev_fmts=0x0%2C1200x200%2C159x500%2C300x250&nras=2&correlator=2119039699635&frm=20&pv=1&ga_vid=165089071.1615322919&ga_sid=1615370678&ga_hid=1690258895&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=42&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=115&ady=1479&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31060288%2C44735931%2C44736525%2C21066923%2C21068084%2C31060305&oid=3&pvsid=1014471532431998&pem=194&ref=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D93684%26action%3Dedit&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&cms=2&fu=8320&bc=31&jar=2021-03-10-06&ifi=8&uci=a!8&btvi=3&fsb=1&xpc=fc6snL9sYa&p=https%3A//provaton.bg&dtd=40

Да отворим една скоба и да видим коя е Райна Белева?https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6202540554108636&output=html&h=280&adk=4228491555&adf=3665701094&pi=t.aa~a.574221631~i.10~rp.4&w=560&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1615370678&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2220512647&psa=1&ad_type=text_image&format=560×280&url=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2F%3Fp%3D93684&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=140&rw=560&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgPmhggYQ1OiVpK3z9bqCARJIADNKfoaKnVS3zNQUTWXDmO3SMuqDsRDCgZJ3xNHOhTaaFA4RynWXKLTHCCwzTsMRNLW3lrfGSUqA9lnLTuMzr8mzE66Q3nKC&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg4LjAuNDMyNC4xOTAiLFtdXQ..&dt=1615370678071&bpp=2&bdt=1436&idt=2&shv=r20210304&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6f3016d7943e9212-22d8c465b9ba008c%3AT%3D1615322920%3ART%3D1615322920%3AS%3DALNI_Mahzb4IJYypKVJ3LrEiLzkVbzS_Vw&prev_fmts=0x0%2C1200x200%2C159x500%2C300x250%2C560x280&nras=3&correlator=2119039699635&frm=20&pv=1&ga_vid=165089071.1615322919&ga_sid=1615370678&ga_hid=1690258895&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=42&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=115&ady=1798&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31060288%2C44735931%2C44736525%2C21066923%2C21068084%2C31060305&oid=3&pvsid=1014471532431998&pem=194&ref=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D93684%26action%3Dedit&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2021-03-10-06&ifi=9&uci=a!9&btvi=4&fsb=1&xpc=kau1RTHrIB&p=https%3A//provaton.bg&dtd=54

Тя е дългогодишна служителка на Емануил Манолов и му е най-довереното лице. От дълги години е при него и му изпълнява всичко безпрекусловно. Според запознати е добро и свястно момиче, но отчаяно от живота и не си дава много „излишен зор“.

Така,

към този момент дружеството – инвеститор Си Би Глобал няма задължения. Няма проблеми, свързани с този конкретен проект.

Възниква обаче глобален спор между съдружниците по друга линия.

Те не успяват да достигнат до споразумение и цялата сага започва от там:

Емануил Лазаров взема от надзорната фирма на обекта Арка Консулт ЕООД с Управител Явор Стоянчев строителните документи на сградата Modern Living Apartments.

Целта му е да се възпрепятства издаването на Разрешение за ползване на обекта, като по този начин се изнудва управителя и партньор на дружеството – инвеститор Си Би Глобал Инвестмънт ООД Красен Кръстев за уреждане на бизнес отношения, които нямат нищо общо с проекта ML Apartments.

Така всъщност собствениците в сградата се използват като заложници в разрешаването тези отношения в продължение на месеци, както Ви запознахме в по-предните наши разследвания.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6202540554108636&output=html&h=280&adk=4228491555&adf=3605317509&pi=t.aa~a.574221631~i.30~rp.4&w=560&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1615370686&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2220512647&psa=1&ad_type=text_image&format=560×280&url=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2F%3Fp%3D93684&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=140&rw=560&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgPmhggYQ1OiVpK3z9bqCARJIADNKfoaKnVS3zNQUTWXDmO3SMuqDsRDCgZJ3xNHOhTaaFA4RynWXKLTHCCwzTsMRNLW3lrfGSUqA9lnLTuMzr8mzE66Q3nKC&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg4LjAuNDMyNC4xOTAiLFtdXQ..&dt=1615370678079&bpp=2&bdt=1444&idt=2&shv=r20210304&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6f3016d7943e9212-22d8c465b9ba008c%3AT%3D1615322920%3ART%3D1615322920%3AS%3DALNI_Mahzb4IJYypKVJ3LrEiLzkVbzS_Vw&prev_fmts=0x0%2C1200x200%2C159x500%2C300x250%2C560x280%2C560x280%2C159x500&nras=4&correlator=2119039699635&frm=20&pv=1&ga_vid=165089071.1615322919&ga_sid=1615370678&ga_hid=1690258895&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=42&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=115&ady=3729&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=1103&eid=31060288%2C44735931%2C44736525%2C21066923%2C21068084%2C31060305&oid=3&pvsid=1014471532431998&pem=194&ref=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D93684%26action%3Dedit&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2021-03-10-06&ifi=10&uci=a!a&btvi=6&fsb=1&xpc=pQR05P1sbu&p=https%3A//provaton.bg&dtd=8058

На първата среща на собствениците на обекти, Красен Кръстев и Емануил Лазаров даже последния си признава пред всички, че документите са в него и най-нагло, демонстрирайки безнаказаност отказва да ги върне.

После Ви запознахме как същия Явор Стоянчев, след както вече двамата съдружници са се скарали заверява договор с измислени неустойки между неговата фирма и инвеститора Си Би Глобал, но забележете… подписва не с Красен Кръствев, а с Десислава Петрова, т.е. първо че ЯВНО ВЗЕМА СТРАНА В СПОРА и второ помага за извършването на престъпление, тъй като през цялото време е бил наясно, че ТОВА Е ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА, КОЯТО С ПОДПИСА МУ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОГРОМНИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИ БИ ГЛОБАЛ.

До тук така подредените факти и хронологията на действията говорят, че въпросния надзорник е част от екипа на Емануил и Десислава.

Но ето какво има още в подкрепа на нашите твърдения.

За благодарност на „ГЛАВНИЯ НИ ГЕРОЙ“ само четири месеца след предаването на надзорните документи, а след това и сключването на фалшивия анекс с Десислава Петрова !?! за измислените неустойки на Си Би Глобал Явор Стоянчев се сдобива с АПАРТАМЕНТ от 324 кв.м. ОТ КОЙ – е как от КОЙ, естествено от забъркалите го в престъпленията Емануил Лазаров и Десислава Петрова, а по точно от тяхната фирма „РЕЗИДЕНШЪНЪЛ ПРОПЪРТИС“ ООД.

За помощта, която им е направил по-рано през годината двамата изкусни мошенници направо си му подаряват апартамент.

Ще се запитате защо ли?

Ами разделете цената от 242 574 лв. на 324 кв.м. и ще получите подарък от около 350 евро на квадрат, където пазарната оценка е минимум 1300 евро.

Но така е, когато правиш услуга за „ощипване с милиони“. По някакъв начин трябва да ти се отблагодарят.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6202540554108636&output=html&h=280&adk=4228491555&adf=2084309191&pi=t.aa~a.574221631~i.54~rp.4&w=560&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1615370689&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2220512647&psa=1&ad_type=text_image&format=560×280&url=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2F%3Fp%3D93684&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=140&rw=560&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEIgPmhggYQ1OiVpK3z9bqCARJIADNKfoaKnVS3zNQUTWXDmO3SMuqDsRDCgZJ3xNHOhTaaFA4RynWXKLTHCCwzTsMRNLW3lrfGSUqA9lnLTuMzr8mzE66Q3nKC&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg4LjAuNDMyNC4xOTAiLFtdXQ..&dt=1615370678085&bpp=2&bdt=1449&idt=2&shv=r20210304&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6f3016d7943e9212-22d8c465b9ba008c%3AT%3D1615322920%3ART%3D1615322920%3AS%3DALNI_Mahzb4IJYypKVJ3LrEiLzkVbzS_Vw&prev_fmts=0x0%2C1200x200%2C159x500%2C300x250%2C560x280%2C560x280%2C159x500%2C560x280&nras=5&correlator=2119039699635&frm=20&pv=1&ga_vid=165089071.1615322919&ga_sid=1615370678&ga_hid=1690258895&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=42&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=115&ady=6869&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=4247&eid=31060288%2C44735931%2C44736525%2C21066923%2C21068084%2C31060305&oid=3&pvsid=1014471532431998&pem=194&ref=https%3A%2F%2Fprovaton.bg%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D93684%26action%3Dedit&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2021-03-10-06&ifi=11&uci=a!b&btvi=7&fsb=1&xpc=om15HKpELm&p=https%3A//provaton.bg&dtd=11603

Да не говорим, че от нотариалния акт е видно, че най-нагло апартаментите са прехвърлени на много под данъчната оценка, която е почти двойно – 441 860 лв.

Но както се казва човек има глава на раменете си!

Да е мислил, като спечели нещо, какво може да изгуби?

Според експерти по право Явор Стоянчев е с двата крака „вътре“.

Горните твърдения са доказани в хода на образуваното от СР Прокуратура досъдебно производство № 3М15408/19г за укритите строителни книжа на сградата ML Apartments.

За тези факти и обстоятелства е сигнализиран и Главния Прокурор на РБ със Заявление № PRB202008287102I/17.12.2020г.

*************************************************************************

Напоследък много често се върти една реклама с Фики Стораро – „Сега е момента за апартамента“.

По ирония на съдбата вече става нарицателно и все повече хора ще асоциират „евтини апартаменти“ с хора като Цветан Цветанов, брокери свързани с имотни измами, заменки като „кон за кокошка“, машинации с документи с надзорни фирми, машинации с фалшиви договори за измислени неустойки, подставени нотариуси, които пропускат да проверят нотариалната заверка на пълномощното и т.н.

с една единствена цел – двама трима новобогаташи да стават все по-богати на гърба на стотици обикновени хора!

Проблема на тези „брокери на илюзии“ обаче е, че гражданското общество става все по силно, мониторинга от Европейските служби става все по обективен, Прокуратурата в България работи все по-усилено в тази насока

и престъпления срещу личността, като тези ще бъдат наказвани все по-сериозно и по-сериозно!

От Потърпевшите


Сподели

Related posts

Leave a Comment