ГОЛЕМИ КРИЗИ И ДРЕБНИ ЛИДЕРИ

Сподели

Вчера приключи двудневната среща на върха в Брюксел. Резултатът е практически нулев.
НЯма да се спирам на противоречията, възникнали между правителствените и държавните ръководители. Текстът на заключенията е показателен сам по себе си.
.
В сферата на борбата с пандемията конкретиката е в подкрепата на ролята на СЗО. Другото са голи призиви от познатия ни от времената на социализма тертип при закъсване с плана за производство „дайте, другари, да дадем!”
.
За съвременните цифрови технологии е същото. Защото всеки извод в тази област трябваше да започне с признанието, че изоставането на ЕС в тази област е драматично. И с второто признание – тя не е поле за действие на чиновниците, а на бизнеса. И с третото: за да се навакса с изоставеното, е необходимо мащабно правителствено субсидиране за компаниите, което обаче противоречи на законодателните рамки на Общността.
.
В миграционната политика, която е минирано поле на най-остри противоречия, заключенията всъщност гласят: всяка държава да се оправя сама и както си знае.
.
Ето ги и текстовете
~~~~~~~~ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА~~~~~
(цитат)
„13. Европейският съвет приканва: Комисията да проучи функционирането на пазарите на газ и електроенергия, както и на пазара на СТЕ на ЕС, с помощта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). Впоследствие Комисията ще оцени дали някои видове търговско поведение изискват допълнителни регулаторни действия; – държавите членки и Комисията да използват набора от мерки в спешен порядък и по най-добрия начин, за да се предостави краткосрочна помощ на най-уязвимите потребители и да се подкрепят европейските дружества, като се вземат предвид разнообразието и спецификата на положението на държавите членки; Заключения – 21 и 22 октомври 2021 г. EUCO 17/21 5 BG – Комисията и Съвета да обмислят в кратки срокове мерки в средносрочен и дългосрочен план, които да допринесат за това енергията да бъде на достъпна за домакинствата и дружествата цена, да се повиши устойчивостта на енергийната система на ЕС и на вътрешния енергиен пазар, да се обезпечи сигурност на доставките и да се подпомогне преходът към неутралност по отношение на климата, като се вземат предвид разнообразието и спецификата на положението на държавите членки; и Европейската инвестиционна банка да проучи начини за ускоряване на инвестициите в енергийния преход в рамките на настоящия си капиталов буфер, с цел да се намалят рисковете от смущения в бъдеще и да се осъществят амбициите на Европа в областта на глобалната свързаност. 14. Извънредното заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) на 26 октомври 2021 г. ще придвижи незабавно работата по този въпрос. Европейският съвет ще продължи да следи положението и при необходимост ще разгледа отново този въпрос през декември.”
(край на цитата)
.
Ех, господа политици! Дейността на борсите е свободната търговия без ограничения и поемане на рискове, което популярното обществено мнение нарича спекула. Да се регулират правилата на борсовата търговия е резонно, но да се осъществява намеса в ценовите равнища е идиотизъм. Ценова намеса с непазарни инструменти на борсите води само до едно – погребване на пазарните принципи, които действат на тях.

~~~~~~ЗА АЕЦ~~~~~
Въпреки масираната у нас политическа и медийна пропаганда (всъщност дезинформация) за съгласие за развитие на ядрената енергетиката, споразумения и заключения за енергийния атом няма. Никъде дори думичка не се споменава, че тази енергия е „зелена” или нещо като „полузелена”, че тя трябва да се развива и че е инструмент, па макар и дори преходен, срещу измененията в климата. Напротив – акцентът в заключенията е точно обратния.
В тази връзка ще отбележа, че няма никакво съвместно изявление, съвместна статия, Открито писмо и каквото и да се нарече на 10 държави (Франция, България, Румъния, Чехия, Финландия, Словакия, Хърватия, Словения, Полша и Унгария) в подкрепа на атомната енергия, както у нас, а и във Франция лъжат от 11 октомври насам.
Има статия във в. „Фигаро”, подписана от министъра на икономиката Брюно Льо Мер и от делегирания министър за промишлеността Аниес Пание-Рюнаше и подкрепена не от правителства, а от представители на ядрени лобита в други девет държави.

~~~~~~ИНТЕРЕСИТЕ~~~~~~~
И е ясно защо френският президент Макрон толкова натиска за възкресяване на АЕЦ. Броят на работещите реактори по света спадна от над 600 на 413. Единият световен производител на АЕЦ – Уестингхауз фалира, фалира и вторият голям световен производител – френският концерн „Арева”. След преструктуриране през 2018 г. от него се родиха две компании: „Фраматом” за градеж на АЕЦ и „Орано” – за разграждането им (изваждане от експлоатация). Руската „Росатом” се крепи на държавните субсидии.

В развития свят засега нови АЕЦ не се строят. Строят се в развиващи се държави, които имат апетит към сдобиване с атомна бомба – например Турция (от отработения уран след ядрените реакции се извлича плутоний, който е материала, от който се правят атомните оръжия) Строят се и в Китай, който вече започна да разчита на собствено производство, а не на внос на реактори. Това допълнително сви пазара.
Къде да се намери нов? – Ами в страните от бившия соцлагер, в които цъфти корупцията. Та затова деветте държави – т.е. ядрени обществени организации от тези държави подкрепиха призива на френските министри.
Атомната енергетика въобще не е панацея срещу драматичните изменения в климата. Защото цикъла на строеж трае към десетина години, а проблемът с климата отдавна е прекрачил през прага ни. И освен това някой трябва да плати сметката на скъпия ток от АЕЦ, който от десетилетие насам се превърна във възможно най-високия по стойност. Става дума за много и много, и много милиарди.

Затова ще кажа на българските политици и на президента: кога ще престанете да лъжете хората!
БЕЛЕЖКА:
А какво има и няма на площадката с двата „готови” доставени ни реактора, за които платихме над милиард след арбитража, е въпрос за Прокуратурата и съда.
Защото първият реактор е произведен още във времената на социализма и съхраняван на склад като бракуван, както посочи и ядреният физик и инженер Георги Котев (бог да го прости, отиде си в един по-добър свят от нашия).
А вторият го няма – не е доставен от Русия. А как го няма, посочи мое разследване в няколко части.

Лъжата втори атомен реактор:
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
**** Корабът, уж натоварил и доставил вторият реактор за Белене, по това време е бил на другия край на света. Видео

Григор Лилов28SHARES


Сподели

Related posts

Leave a Comment