Кметът на общ. Медковец Венцислав Куткудейски абдикира! Избяга от проверките, но няма да избяга от Правосъдието

Сподели

Кметът на общ. Медковец Венцислав Куткудейски известен с това, че е доказан престъпник – по негови признания и потвърдени от Специализирания наказателен съд, се прояви отново, като най- неочаквано абдикира от управлението на общината.

В момента, община Медковец се тресе от всевъзможни проверки от Специализираната прокуратура и икономическа полиция. Разследват се крупни злоупотреби за милиони левове, извършени по време на управлението на Куткудейски- забавения и некачествен ремонт на гимназията в с. Медковец; липсващата пречиствателната станция в с. Расово; Аварийното ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОРИТОТО НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР „СЛИВОВИШКО ДЕРЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВИК, ОБЩ. МЕДКОВЕЦ“, както и присвоения от кмета язовир „Виняшки дол“. Впрочем, земите, върху които е кметския язовир, въпреки че са публична общинска собственост, въпреки постановеното от Специализирания съд, а и от собствените кметски обещания, г-н Куткудейски все още се помайва и не предприема нищо за връщане на заграбеното на общината.

Започването на проверките, може би има връзка със заболяванията на кмета, който заряза подчинените си служители да се разправят с разследващите.

Представеният от кмета Куткудейски болничен лист, поражда определени съмнения, още повече, че по време на болничните, кметът Куткудейски внася от свое име – като кмет, докладна записка до общинския съвет за гласуване на обществена поръчка.

Внасянето на тази докладна, ни кара да допускаме, че болничният лист не е никакъв болничен, а нескопосан опит на кмета Куткудейски да се скрие от разследващите органи, а впоследствие от правосъдието.

Другият вариант означава, че кметът Куткудейски вече е толкова зависим от някого, че болен или здрав, подписва каквото му се даде, пък да става каквото ще. Може би има и трети вариант, за който г-н Куткудейски ще ни подсети. А може би – не.

Във всички случаи, кметуването на кмета Куткудейски е белязано с множество злоупотреби, скандали, обезлюдяване на общината и довеждането ѝ до незавидното положение на най- бедната община в цяла Европа.

Запознати допускат, че венецът за посочените „майсторски“ постижения на г-н Куткудейски ще предложи прокуратурата, а ще му го сложи наказателния съд.  

Кмете, кмете – твоята работа е като на поп Харалампи: Куче влачи рейс, диря няма…


Сподели

Related posts

Leave a Comment