ИСТИНАТА ЗА „УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”

Сподели

Ковид 19 е само прелюдия и подготовка към „Свят на устойчиво развитие”, целяща каталогизиране и цифровизиране на световното население.То е вече в дневният ред и се прокарва през всичко – от Зеления нов курс и Парижкото споразумение до Голямото възстановяване, създадено от Световния икономически форум и Програмата на ООН до 2030 г. (бившата програма 21). Това са инструментите, които служат на елита да разпространява своите глобалистични философии.

Тези, които са запознати с тези организации и придружаващото ги законодателство, са основателно скептични към МАРИОНЕТКИТЕ – президенти и премиери, смесени с мениджъри на хедж фондове, изпълнителни директори, европейски кралски особи, неизбрани технократи и кариерни бюрократи, за да диктуват бъдещето на света. Пропагандира се, че това е направено в интерес на спасяването на планетата, но по-внимателният поглед върху това, което стои зад тези програми, разказва съвсем различна история.

В основата на тези визии за бъдещето е „устойчивото развитие”. ООН и нейните прислужващи в основните медии обещават свят, в който икономическият растеж все още ще процъфтява, без да навреди на околната среда, стига светът да приеме техните 17 (седемнадесет) цели за устойчиво развитие. Тези цели включват липса на бедност, нулев глад, достъпна и чиста енергия, качествено образование и т.н. Когато се представят по този прост начин, трудно е да се намери проблем с тези цели. В крайна сметка кой не иска свят, в който бедността е изкоренена и децата няма да гладуват?

Плановете на ООН за бъдещето

Дневният ред беше актуализиран и публикуван под формата на документ от 300 страници през 1992 г. на срещата на върха на ООН за Земята в Рио де Жанейро и беше приета от 178 правителства. Дневният ред беше разширен в доклада от 1995 г. „Глобална оценка на биоразнообразието” (GBA), който описва как обществото трябва да бъде трансформирано в името на устойчивостта. Съществуват три фактора, които са от особена полза за създаване на контролна мрежа: премахването на частната собственост, контрол на населението и цялостното управление на ресурсите.

Може би най-широкообхватната трансформация е по отношение на частната собственост, която до голяма степен ще бъде забранена. Те обясняват, че „Правата на собственост все още могат да бъдат разпределени като обществени блага, но в този случай те трябва да бъдат ограничени до права на ползване или потребителски права.

Квотите за прибиране на реколтата, разрешителните за емисии и правата за развитие са примери за такива права.“ Това по същество обхваща цялата обработваема земя, ресурси и имущество, които да бъдат управлявани и разпределяни от бюрократи, които ще въвеждат селското и крайградското население принудително в определени градски пространства.

Една интерпретация на Дневен ред 21 включва контрола на населението като част от уравнението. За да се поддържа сегашният стандарт на живот като този в Северна Америка, авторите на GBA изчислиха, че световното население ще трябва да бъде един милиард, или два до три милиарда, ако „пестеливите европейски стандарти“ са желателни.

Там имплицитният избор е, че или тези стандарти на живот трябва да останат в миналото, или че голяма част от населението на света ще трябва да бъде премахнато. Авторите не споменават как ще се върнем към тези нива от преди 100 години, но с евгенисти като Рокфелер в подкрепа на този дневен ред е страшно да си представим възможните последствия.

Изследователката Роза Койре изучаваща екологичните програми на ООН от десетилетия, нарича това каталогизиране: „Планът за действие, за инвентаризация и контрол на цялата земя, цялата вода, всички растения, всички минерали, всички животни, всички конструкции, всички средства за производство, цялата информация, цялата енергия, цялото образование и всички човешки същества.” В днешния технологично ориентиран свят и с нарастващия „Интернет на нещата” и изкуствен интелект това е вече реална възможност.

През 2015 г. стана ясно, че 2021 г. е нереалистична времева цел и дневният ред отново получи корекция и се превърна в Дневен ред 2030. За него може да се четат много подробности и са много привлекателни на повърхността. Уловката е, че на технократите, които отговарят за прокарването на този дневен ред, трябва да се вярва и както беше очертано по-рано и добре документирано на други места, това е прекалено изискване.

Поглед към зелената икономика

Тези технократи също така искат да отговарят за световните финанси. Както Световната банка, така и Международния валутен фонд са създадени от Организацията на обединените нации и представляват, наред с други институции и централни банки финансовата ръка на елита.

Смъртоносното икономическо състояние и огромна задлжнялост на днешния свят е пряко отражение на сумата на неговите болни и умиращи валути, но това скоро може да се промени. Силите вече работят, за да позиционират новата въглеродна валута като най-добро решение на глобалните призиви за намаляване на бедността, контрол на населението, контрол на околната среда, глобално затопляне, разпределение на енергия и общо разпределение на икономическото богатство. За съжаление на отделните хора, живеещи в тази нова система, тя също ще изисква авторитарен и централизиран контрол върху всички аспекти на живота – от люлката до гроба.

Какво е въглеродна валута и как работи? Накратко, въглеродната валута ще се основава на системното разпределение на наличната енергия за хората по света. Ако не се използва в рамките на определен период от време, валутата ще изтече, за да могат същите хора да получат ново разпределение на базата на нови квоти за производство на енергия за следващия период. Тъй като веригата за доставки на енергия вече е доминирана от глобалния елит, определянето на квоти за производство на енергия ще ограничи количеството въглеродна валута в обращение по всяко време. Освен това естествено ще ограничи цялостното производство, производството на храни и движението на хората по света.

Цинизмът на тези, които стоят зад този дневен ред е поразителен. Те вярват, че човечеството е толкова безотговорно, че всеки аспект от тяхното съществуване трябва да бъде ограничен и контролиран. Това дори не засяга евгенистичните вярвания, поддържани от мнозина в техните редици, които биха предпочели да видят, че повечето хора просто са премахнати, за да могат да живеят в свят, непокътнат от по-низши същества.

Въпреки че борбата срещу такъв всеобхватен план може да изглежда невъзможна, всеки човек може да играе роля в противопоставянето на това кошмарно превземане на света. Ако проблемът е очертан като битката на Давид срещу Голиат, в която целите са разпадането на ООН, или изтръгването на богатствата на Гейтс и Рокфелер на света, тогава задачата изглежда непреодолима. Много по-простото решение на този проблем и което позволява на всеки да свърши своята роля, е ПРОСТО ДА ОТКАЖЕТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ ПЛАНА!

Светослав АТАДЖАНОВ


Сподели

Related posts

Leave a Comment