КОЛКО ПОСКЪПНА ЖИВОТЪТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ

Сподели

За последното тримесечие на 2022 г. чисти 2342 лева месечно са трябвали за що-годе нормален живот на едно семейство у нас (2 работещи и дете), съобщи ИССИ.

Това означава всеки родител да има минимум 1567 лева брутна заплата. Ако работи само едният родител, брутния доход от неговата заплата ще трябва да е 3134 лв

Месечната издръжка за сам човек месечно е 1351 лв. чисти или брутна заплата от 1741 лв.

Нарастването на необходимия доход за нормално преживяване е 366 лв. за семейство и 203 лева за сам човек.

*** Статистиката отчита инфлация от 16.9% за годината (давам данни по групи стоки), поскъпването на издръжката на живот е 17,7%.

Инфлацията при малката потребителска кошница на НСИ е 22.8% (давам картинка с таблица)

****************

ИПЦ, ДЕКЕМВРИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА = 100

(инфлация от началото на годината)

(%)

Код Потребителски групи Декември 2022

Общ ИПЦ 16.9

Хранителни продукти и безалкохолни напитки 26.1

Алкохолни напитки и тютюневи изделия 3.7

Облекло и обувки 7.6

Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 19.9

Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 13.9

Здравеопазване 8.7

Транспорт 8.1

Съобщения 5.9

Развлечения и култура 14.8

Образование 10.3

Ресторанти и хотели 21.0

Разнообразни стоки и услуги 11.0

Хранителни стоки 25.6

Нехранителни стоки 13.3

Обществено хранене 23.2

Услуги 10.3

ПО ГРУПИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Хляб и зърнени храни 20.0

Месо и месни продукти 27.5

Риба и други морски храни 16.4

Мляко, млечни продукти и яйца 40.2

Животински и растителни масла и мазнини 29.5

Плодове 9.6

Зеленчуци 21.5

Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 27.7

Хранителни продукти, некласифицирани другаде 30.4

Кафе, чай и какао 17.1

Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 17.1

Спиртни напитки 11.4

Вина 17.2

Бира 13.8

Тютюневи изделия -0.1

Материали за изработване на облекло 8.6

Облекло 8.6

Други артикули и допълнения за облекло 9.4

Почистване, поправка и облекло под наем 19.3

Обувки 5.6

Поправка на обувки и обувки под наем 18.7

Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 7.5

Други действителни наеми 12.4

Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 20.4

Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 19.0

Водоснабдяване 22.1

Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 19.1

Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 7.7

Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 15.7

Електроенергия 3.4

Газообразни горива 20.7

Твърди горива 54.2

Топлоенергия 24.2

Мебели и предмети за обзавеждане 15.3

Килими и други подови настилки 9.8

Големи домакински уреди – електрически и неелектрически 7.7

Малки електрически домакински уреди 6.7

Стъклария, домакински съдове и принадлежности 12.6

Малки инструменти и разнообразни принадлежности 10.1

Домакински стоки за краткотрайна употреба 19.8

Услуги за домакинството и битови услуги 16.3

Лекарствени продукти 10.4

Други медицински продукти -1.8

Лекарски услуги 8.2

Стоматологични услуги 6.6

Автомобили 1.3

Велосипеди 13.6

Резервни части и принадлежности за ЛТС 12.0

Горива и смазочни материали за ЛТС 4.0

Поддръжане и ремонт на ЛТС 23.4

Пътнически релсов транспорт 0.8

Пътнически автомобилен транспорт 21.7

Пощенски услуги 16.0

Телефонни и телефаксни услуги 5.2

Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 9.6

Градинарство и цветарство 14.2

Домашни любимци и стоки за тях 24.5

Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 18.6

Услуги в областта на развлеченията и спорта 21.9

Услуги в областта на културата 9.9

Вестници и периодични издания 21.5

Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 18.7

Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 17.4

Висше образование 5.9

Образование, недефинирано с образователна степен 19.6

Ресторанти, барове и подобни заведения 23.0

Столове за хранене 30.9

Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 20.6

Други уреди, хигиенни и козметични продукти 17.2

Финансови услуги, некласифицирани другаде 19.6

Други услуги, некласифицирани другаде 14.5

Григор Лилов


Сподели

Related posts

Leave a Comment