Ексклузивно: OLAF и МВР разследват кмета на Община Хасково – Станислав Дечев и ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД за злоупотреби и корупция… /ДОКУМЕНТИ/

Сподели

В редакцията ни бяха изпратени документи със секретен гриф, за задвижено мащабно разследване, съобразено с предназначението на оторизирани институции и плана на ЕК, за изпълнение и санкции на мерките, свързани с управлението и усвояване на средства от ЕС.

Разследването има за цел – ПРЕКРАТЯВАНЕ на системни злоупотреби, законови нарушения и корупционни практики във община Хасково  и търговско дружество свързано с нея. Предстои НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ и подвеждане под отговорност на същите…

На кратко:

Дирекция – „Защита на финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) към Министерство на вътрешните работи на Република България е СЪСТАВИЛО КОМИСИЯ за разследване на гореспоменатите казуси, като се е задължило да предостави на комисията всички видове доказателства за незаконния характер на казусите. /Доказателствата са обезпечени със законова рамка и са оформени във бази данни, които съдържат файлове( предоставящи документация) както и документация на хартиен носител./

Доказателствата са придобити от Междуведомствената Комисия, назначена от „Европейска служба за борба с измамите „European Anti Fraud Office“ или с абревиатура OLAF. Комисията е упълномощена да администрира данни от всяко естество и сама да определя нивото на конфиденциалност на данните.

Съставената от Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС “ (АФКОС) КОМИСИЯ ще РАЗСЛЕДВА:

  1. Община Хасково
  2. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД /Съвет на директорите: Тенчо Лилянов,

Величко Минев и Даниел Гаргов/

По подробно комисията ще разследва горепосочените относно:

  1. Незаконно печелене на обществени поръчки (обезпечено със доказателства под формата на документи).
  2. Системни злоупотреби при усвояване на бюджетни средства от общини, както при усвояване на средства от европейски финансови фондове (обезпечено със доказателства под формата на документи).
  3. Търговия със вот (със надлежни доказателства под форма на снимки, видеоклипове и звукови файлове).
  4. Търговия с влияние (със надлежни доказателства под форма на видеоклипове и звукови файлове).
  5. Нерегламентирано финансиране на политически партии и кампании (със надлежни доказателства под форма на документи и банкови извлечения).

Публикуваме снимки на документите без редакторска намеса, точно така както сме ги получили.

Следим развитието на случая…

Източник: Хасковска афера


Сподели

Related posts

Leave a Comment