Кметът на Хасково – Станислав Дечев, предложи на общинските съветници да узаконят фотоволтаиците на Делян Добрев?

Сподели

Спазарени поръчки, парцели и разхищения: корупцията прояжда ГЕРБ от дълги години. Най-видима за гражданите тя е на местно ниво. И понеже прокуратурата спи, Дечев правораздава. А, онова, което е публична тайна, рядко излиза извън мълвата или анонимните коментари в нета. В Хасково всички корупционни скандали през последните 8 години бяха успешно заметени.

Предстои учредяване на право на строеж на фотоволтаици за 4.2 млн. лв., за срок от 50 г. с възмездно право на строеж, без търг или конкурс в полза на „Енери БГ 1“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаици, подстанция, индустриална система за съхранение на ток и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване към електрическата мрежа, предлага с докладна до общинския съвет кметът Станислав Дечев.

Предложението ще бъде разгледано на сесията на местния парламент на 17 март. В деловодството на община Хасково е постъпило инвестиционното намерение от фирмата. С решение на общинския съвет от 2 септември 2022г. беше предоставено предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж в полза на дружеството върху общински поземлени имоти в землищата на селата Книжовник и Долно Войводино. Във връзка с инвестиционната инициатива от фирмата е изявено желание за четири от имотите, за които има одобрени и влезли в сила подробни устройствени планове, да се учреди без търг или конкурс безсрочно и възмездно право на строеж.

От дружеството са представили в общината преписи от решения на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, с които са утвърдени площадки за проектиране за изграждане на фотоволтаична централа и подстанция 320 MW, става ясно от докладната.

За учредяването на правото на строеж върху имотите с обща площ 1 402 дка е изготвена пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти в размер на 4 228 908 лв. Това е и предложението на кмета за пазарната цена на правото за строеж.

Ако общинският съвет даде „зелена светлина“ кметът трябва да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездното право на строеж.

На избори…

Кметът на няма да е първият, захвърлен от Борисов на бунището за партийни любимци. Но ще е поредният, за когото лидерът на ГЕРБ не признава отговорност заради собствения си кадрови подбор.

Aferahs.com


Сподели

Related posts

Leave a Comment