Контролните органи доказаха далавери на кмета от ГЕРБ във Враца!

Сподели

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) излезе с официален доклад за извършена проверка на Община Враца за устоновени нарушения на ЗОП и ЗСч. Според данните, съставени са и връчени общо 15 броя актове за установяване на административни нарушения, като за 5 от констатираните нарушения не са съставени АУАН (актове), поради изтичане на 3-годишен срок от провеждането им.

Сайтът Буревестник разкрива преди време нарушения в различни обществени поръчки на Община Враца и на кмета Калин Каменов – близък приятел на Бойко Борисов – а сега АДФИ потвърждава и тази информация на медията.

Проверени са за законосъобразност относно изпълнението на възложени обществени поръчки за:

– доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител

– доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на Община Враца

– доставка на материали за нуждите на Община Враца

– периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Община Враца

– предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи

– доставка на изделия от пластмаса, хартия и алуминий за еднократна употреба

Съгласно доклад № ДИД3ВР-16/10.03.2023 от АДФИ за проверка за законосъобразност относно изпълнението на възложени обществени поръчки на стойност 7 638,748 лв. от Община Враца, са установени общо 21 броя нарушения.

За установените нарушения на ЗОП и ЗСч са съставени и връчени общо 15 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН). Също така за два случая на неизпълнение на разпоредбите на ППЗОП не са съставени АУАН, поради обстоятелството, че са извършени от колективен орган (комисия), а съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична. Според данните обаче става дума за цели 22 (двадесет и две) нарушения, доказани от АДФИ. Докладът и проверките – вижте ТУК

На фона на злоупотребите на кмета на града Калин Каменов (с който ГЕРБ се гордее), констатирани от компетентните органи, надали ще е проблем да си плати персоналните глоби, но дано гражданите на Община Враца могат да си направят извода защо продължават да са сред най- бедните общини в България.

frognews.bg


Сподели

Related posts

Leave a Comment