Хан Омуртаг – кратка история

Сподели

Историята е културното съкровище на всеки народ. Тя съхранява ценни спомени за подвизи, герои и сведения за миналото, които днес стоят в основата на обособените културни идентичности. Българската история помни имената на славни фигури, които са допринесли с велики дела за постигане на свобода, независимост и равноправие. Една от тези фигури е тази на хан Омуртаг.

Хан Омуртаг е син на хан Крум и владетел от Средновековието, който е управлявал българския народ в периода 814-831 г. Той получава престола в мащабна държава, която вече се слави с голям авторитет сред останалите народи. Въпреки това последствията от войната с Византия все още са осезаеми, като най-отличителното от тях е разрушението на Плиска.

Това изисква от хан Омуртаг да създаде нова стратегия, която да подобри отношенията с Византия и да запази престижа на държавата.

Ето кои са най-важните неща, които трябва да знаем за този български владетел и кратката последователност на неговото управление.

– Хан Омуртаг е забележителен със своята дипломатичност. Той наследява държава, която е поле на много тежки войни и враждебни съседи. По негово управление акцентът е върху укрепване на отношенията с враговете. Хан Омуртаг постига тази цел и постигнатият мир му спомага за укрепване на държавата;

– Хан Омуртаг остава известен в историята със своята развита строителска дейност. Едни от най-знаменитите му постижения са възстановяването на град Плиска, както и построяването на нов хански дворец. Освен това по неговото управление са обновени всички градски управления, построени са дворци и езически храмове;

– Хан Омуртаг е известен със своя неприязън към християнството. Владетелят се опитва да постигне равностойност между езичеството и християнството. Той непрекъснато отхвърлял християнските традиции и вменявал езическите такива. Въпреки тованнеговите усилия се оказват напразни. Според исторически сведения дори неговият син Боян Енравота тайно се отдава на християнската вяра. По-късно той е убит по заповед на брат си Маламир;

– През 815 година Хан Омуртаг подписва 30-годишен мирен договор, според който българският народ оказва помощ на византийския владетел Михаил Ⅱ Балба при прекратяването на бунта на Тома Славянина. Също така договорът урежда част от българските граници;

– Вътрешната политическа дейност на Хан Омуртаг е градивна и довършва започнатата от Крум административна реформа, вследствие на която държавата се разделя на комитати с управители;

– Хан Омуртаг умира през 831 г., като е наследен от неговия трети син – Маламир.

https://sanovnik.bg/

Сподели

Related posts

Leave a Comment