Проект за ветрогенераторен парк в Силистра застрашава популацията, миграцията и ловът на пернат дивеч, както и здравето на живущите в малките населени места

Сподели

По повод предстоящо реализиране на проект за изграждане на ветрогенераторен парк в ловните полета на четири ловни дружини, ЛД-с.Айдемир, ЛД-с.Калипетрово, ЛД-на с.Срацимир и ЛД-на с.Бабук, на провело се на 26.04.2024г. общо събрание на СНЦ „ЛРД Сокол-1”-Силистра, е приета декларация за неодобрение изграждането на вятърен енергиен парк на територията на ловното дружество, подкрепена от 52-ма от общо 53-ма делегати, представляващи интересите на 1200 ловци членове на сдружението.

При мотивиране приемането на такава декларация са изложени следните доводи, като негативни последствия от изгражданите на ветрогенератори, три от които със висок обществен интерес:

– централите, се явяват своеобразна бариера за мигриращите и не гнездящи птици.

– шумът от витлата на генераторите отблъскват птиците, което води до водещ до изместване на техните местообитания.

– най-важният е шумовото замърсяване, което може да причини физиологични и психологически проблеми при хората, чрез създавания от вятърните турбини инфра-нискочестотен звук под 20 херца, недоловим за човешкото ухо оказващ сериозно влияние върху човешкото здраве.

Изложените негативни последствия са лансирани от Сдружение „Човек-Природа-Живот” подкрепени и от френски изследователи.

Допълнителна тежест преди гласуването на декларацията, е допринесло и запознаването на делегатите с писмо-отговор от СНЦ „ЛРД-Каварна”-гр.Каварна, по повод наше запитване за влиянието на ветрогенераторите върху дивечовите запаси на тяхна територия.

От анализ на данните за отстрел на дивеч на територията на Ловно Дружество-Каварна в заключение се отбелязва, че от 2016г. до 30.01.2024г. няма отчетен отстрел на водоплаващ дивеч, на лице е спад с 85% при острел на пъдпъдък и див заек.

Предстои декларацията да бъде подкрепена от орнитоложки организации и местни инициативни комитети. Не на последно място трябва да се отбележи, че част от ветрогенераторите ще са на отстояние 6-7 км. От биосферен резерват „Сребърна“

В тази връзка, колеги ловци и природолюбители на ваше разположение ви предоставяме образец на стикери, с поставянето на които всеки ще може изрази подкрепа за нашата кауза.

Силистренски ловци


Сподели

Related posts

Leave a Comment