ПРОВАНС ДЕЛА ПОПРЪЖОН

Сподели

Няма значение кой бие и кой мре във Франция.
Има само една поука, която у нас никой не чува. Отстъпки и разбирателство е по добро за всяко начинание от хващане за гушите и попръжни, и клевети, и сеири, и панаири, и така ви се пада, и казах ли ви аз.

Емоционалната недъгавост на всяко обществено начинание у нас обаче не може да учи. Неученолюбиво е. И пак – за гушите, и попръжни , и…

Мартин Карбовски


Сподели

Related posts

Leave a Comment