АФЕРАТА ВЪЛЧИ ДОЛ – „РОДАТАГЕЙТ“ 2

КАКТО Е ТРЪГНАЛО СКОРО ЦЯЛАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪЛЧИ ДОЛ ЩЕ Е ЕДНО ГОЛЯМО, ЩАСТЛИВО СЕМЕЙСТВО  Роднинските назначения изплуват в администрацията на Община Вълчи дол и са видни за всички, въпреки че им е забранено да се наричат „роднини“ помежду си, а фамилиарничали на „колеги“ с фамилни обръщения. Очевидните семейни връзки са безспорен факт, колкото и да не искат да си го признават. Заместник-кметицата, с неизвестен към момента ресор – Елка Златарова встъпи в длъжност, като дойде в комплект с дъщеря си – Веселина Златарова, която настани на длъжност „младши експерт“ в дирекцията за…

Прочетете повече