Парламентът прие доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2018 г.

МО: Ако няма модернизация, няма да има армия! Състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения Народните представители приеха Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2018 г. Аналитичната част на доклада акцентира върху идентифициране на очерталите се проблеми, като едновременно с това са дефинирани оптимални управленски решения за поддържане и изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили. Основният извод в доклада е, че състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени…

Прочетете повече