НАРКОМАН ОТ ПРОВАДИЯ В ЛИСТАТА НА БСП! ЧЕРВЕНИ СЪДБИНИ – II ЧАСТ (ДОКУМЕНТИ)

В част първа от статията ви запознахме с единия от тримата кандидати за народни представители на БСП Провадия, Филчо Филев, който има заслугата с двата си мандата като зам.кмет, три мандата като общински съветник и два мандата като кмет на Провадия, общината да е най-изостаналата по развитие в област Варна и да изглежда като сива снимка от след някоя война В настоящата статия искаме да ви запознаем с втория от тримата кандидати за народни представители, председател на младежи БСП Провадия и личен избор на г-н Филев, а именно г-н Петър Русев. Той е…

Прочетете повече